MEIE VÄÄRTUSED

Väärtused ja käitumise põhimõtted on meie organisatsioonikultuuri vundament, millest ühine arusaamine ja nende järgi tegutsemine aitab ettevõttel saavutada püstitatud eesmärke ning edasi liikuda.

Organisatsiooniväärtused on "kokkulepped", kuidas tööd tehakse ja kuidas tööl ollakse:

  • kuidas omavahel ja klientidega suheldakse;
  • milliseid kokkuleppeid ja norme järgitakse;
  • kuidas antakse ja võetakse vastutust;
  • kuidas otsustatakse ja osaletakse otsustamisel;
  • ning kuidas antakse tagasisidet.

Baltic Agro Machinery põhiväärtused.