VASTUTUSTUNDLIK ETTEVÕTLUS

Vastutustundlik ettevõtlus on osa meie ärimudelist ning see kajastub kõigis meie tegemistes ja äriotsustes. Pikaajaline äriedu sõltub eelkõige meie töötajate kutseoskustest ja teadmistest ning pühendumusest, klientide rahulolust ja meie kui suunanäitaja mainest.
Peame sotsiaalset vastutustundlikkust keskseks meie tegevuses ning oleme integreerinud need põhimõtted oma tegevuste kõikidesse aspektidesse.
2021. aastal tunnustati ettevõtet vastutustundliku ettevõtluse sertifikaadiga ja hõbetaseme kvaliteedimärgisega.

Tutvuge Danish Agro Group CSR 2022 raportiga.

Kliendid


Meie roll on pakkuda kliendile teenust, millele ta saab kindel olla. Me teame oma vastutust ning me ei pelga anda lubadusi selle teenuse pakkumisel ja võtta vastutust nende täitmise eest. 

Kliendifookus on jätkusuutliku ettevõtluse üks olulisemaid kriteeriumeid ning klientidel on võimalik läbi tagasiside kujundada ettevõttes elluviidavate tegevuste tähtsust. Turukeskkonna üheks oluliseks kaardistamiseks kasutame Soovitusindeksi meetodit (Net Promoter Score - NPS).

 

TÖÖTAJAD

Ettevõte annab Eestis tööd kokku enam kui 70 inimesele. Pikaajaliste kogemustega oma ala professionaalid on ettevõtte võtmeväärtus.
Kontserni personalipoliitika toetab ettevõtte eesmärkide saavutamist, tagades organisatsiooni ja juhtimise järjepidevuse, konkurentsis püsimise, organisatsiooni väärtuse hoidmise ja tõstmise ning pideva pädevuse arendamise. Hindame ja toetame töötajate enesetäiendamist ja arengut, pakume erinevaid koolitusi nii ettevõtte sees kui väljas nii meeskonnakoolituse kui individuaalõppe vormis.
Tähistame koos oma töötajatega nende isikliku elu sündmusi ning väärtustame pikaajalist töösuhet. Hindame kõrgelt meeskonnatööd ja tugevat tiimitunnet.

KOGUKOND


Peame väga oluliseks kogukonna toetamist ja selle tegemistes osalemist. Toetame aktiivse partnerluse kaudu noori ja nende arengut. Meie ettevõte annab oma panuse haridusse, osaledes koolide õppeprogrammide uuendamises ja õppematerjalide ettevalmistamises. Samuti pakume juba lasteaedadele võimalust külastada meie masinakeskusi.
Põllumajandus- ja metsandushariduse edendamiseks on ettevõte toetanud tehnika soetamist koolidesse. See ning õppuritele pakutavad praktika- või esimesed töökohad annavad neile võimaluse saada praktilisi kogemusi.
Teeme aktiivset koostööd Luua Metsanduskooliga, Olustvere Tehnika- ja Maamajanduskooliga, Kehtna Kutsehariduskeskusega, Järvamaa Kutsehariduskeskusega ja Eesti Maaülikooliga.
Lisaks koolitab ettevõtte regulaarselt kliente, panustades nende äri efektiivsuse ja tootlikkuse kasvu.

Partnerid


Peame oluliseks, et meie koostööpartnerite ja hankijate väärtused ühtiksid ning toetaksid nende eesmärkide saavutamist.

Keskkond ja kvaliteet

Tegutseme oma igapäevatöös vastutustundliku ettevõtluse põhimõttel, mis hõlmab muuhulgas ka keskkonnasõbralikku tegevust. Soovime omalt poolt anda veidi omamoodi panuse rohelisema keskkonna hoidmisele ja kaitsmisele.
2020. aastast toimetavad linnamesilased meie Tartu müügi- ja hoolduskeskuse rohelisel alal.
Lisaks erinevatele väikestele aga olulistele rohelistele sammudele oma igapäevatöös pöörame tähelepanu energiasäästlikule tarbimisele (elektri- ja soojusenergia) ning jäätmekäitlusele (ohtlike jäätmete kontrollitud äravedu ja olmejäätmete sorteerimine). Soovime anda omalt poolt panuse meid ümbritseva keskkonna arengusse ja osaleme metsaistutustalgutel. Samuti pakume oma klientidele peale tavaliste masinate ka loodust säästvaid hübriidmasinaid.