Presessiteade

CLAAS TOOB TURULE UUE KOMBAINI - TRION

05.08.2021.

CLAASi uued puistur- ja hübriidkombainid
CLAAS toob turule TRIONi, teraviljakombainide keskmise klassi uue lipulaeva

Tuues turule TRIONi mudelisarja 20 uut teraviljakombaini, astub CLAAS järjekordse sammu 2019. aastal alanud saagikoristusmasinate mudeliuuenduses. See tähendab, et ettevõttel on õnnestunud vaid kahe aasta jooksul uuendada peaaegu kogu oma teraviljakombainide valikut. Ülimoodne TRIONi mudelisari hõlmab peale viie ja kuue puisturiga masinate veel ühe või kahe rootoriga hübriidkombaine. Saadaval on ka mitu TERRA TRACi ja MONTANA versiooni. TRIONi motole „Fits your farm“ („Sobib Teie ettevõttesse“) tuginedes pakub see masinasari niisugust variantide ja varustuse paljusust nagu ei ükski teine selles teraviljakombainide klassis.

Uus TRION – klientidega peetud paljude ja põhjalike arutelude tulemusena, välja töötatud käsikäes maailma peamiste põllumajanduspiirkondade talunike, töövõtjate ja edasimüüjatega ning täiuslikuks muudetud CLAASi uurimis- ja arendusinseneride asjatundlikkusega – on CLAASi teraviljakombainide järjekordne verstapost, mis kehtestab teraviljakombainide keskmises võimsusklassis uued kriteeriumid. 

Tänu mudelite ja varustuse erakordsele mitmekesisusele täidetakse peaaegu kõik klientide soovid. TRION sobib igale turule – asugu see siis Euroopas, Põhja-Ameerikas või Lõuna-Aafrikas – ning sihib kliendisegmente traditsioonilistest pereäridest kuni jõudlusele orienteeritud suurettevõtete ja kõrgtehnoloogiliste töövõtjateni. Olenemata sellest, kas ettevõtte aastane viljapeksuala on 200 või 1000 ha, kas koristatakse nisu, rapsi, maisi, sojauba või riisi või kas maastik on künklik või tasane, eesmärk on pakkuda maksimaalset viljapeksu tõhusust ja kasutuslihtsust kliendikeskses kombinatsioonis igas ettevõttes ning mis tahes oludes: TRION sobib Teie ettevõttesse.

TRION täidab klientide väga erinevaid nõudmisi kogu maailmas eelkõige tänu neljale omadusele:
 • Uus TRION on erakordse kohanemisvõime sünonüüm, kuna ta sobitub saagikoristuse ajal konkreetse ettevõtte ja põllukultuuri nõuete järgi: ühelt põllukultuurilt teisele üleminek käib kiiresti, lihtsalt ja tööriistadeta ning arvukas heedrivalik ulatub kuni 12 m laiuste või 12 reaga mudeliteni. Sellele lisandub võimalus kabiini varustust ja mugavusfunktsioone ning šassiid ja ülekannet individuaalselt kohandada.
 • TRIONi jõudlus mis tahes koristusoludes tähendab seda, et kompromissi tõhususe ja jõudluse vahel pole enam tarvis teha. Ennast tõestanud APS-peksutehnoloogia koos JET STREAMi puhastuslahenduse, mahuka terapunkri ja suure väljalaadimiskiirusega tagab suure efektiivsuse. Lihtne, tõhus ja vähese hooldusvajadusega jõuülekanne koos DYNAMIC POWERi nutika mootoritehnoloogiaga minimeerib kütusekulu. 
 • TRIONi täpsus, mille taga on uusimad tehnoloogiad ja abisüsteemid, näiteks automatiseeritud saagikoristust võimaldav CEMOS AUTOMATIC, tagab optimeeritud jõudluse ning juhi kõrgetasemelise mugavuse mis tahes suurusega põllumajandusettevõttes.
 • TRIONi töökindluse garanteerivad ülemaailmsed katsetused. Kliendile lihtsad ja ajasäästlikud hooldustoimingud koos töökindla jõuülekande, pikemate hooldusvälpade ja jõuülekande suurepärase jälgimisega säästavad aega ning muudavad kulud paremini prognoositavaks.
Kaks eralduslahendust ja kolm mudelirühma
Kolm uut TRIONi sarja rühma, mille spekter ulatub 258 hj ja viie puisturiga mudelist kuni 435 hj ja kahe rootoriga hübriidkombainini, loovad enneolematult mitmekesise valiku. Need 20 uut mudelit sisaldavad paljusid uusimaid abisüsteeme, pakuvad parimat sõidu- ja kasutusmugavust ning on silmapaistvalt tõhusad.
 
TRIONi sari koosneb kolmest mudelirühmast, kuhu kuuluvad kahe erineva peksukanali laiusega puistur- ja hübriidkombainid:
 • TRION 500: viie puisturiga APS WALKERi peksusüsteem, kanali laius 1420 mm;
 • TRION 600: kuue puisturiga APS WALKERi peksusüsteem, kanali laius 1700 mm;
 • TRION 700: APS HYBRIDi peksusüsteem (mudelitel TRION 710–730 üks ROTO PLUSi rootor, mudelil TRION 750 kaks ROTO PLUSi rootorit), kanali laius 1420 mm.
Lisaks asjaolule, et saadaval on uus ja lai valik sellele võimsusklassile mõeldud eralduslahendusi, saab kõigi nende mudelirühmade masinaid varustada kõige ajakohasemate funktsioonidega. See tähendab, et valik sisaldab peale kuue TERRA TRACi roomikutega versiooni ka kuut MONTANA külgkalde tasakaalustusega masinat. Lisaks on kõigil TRIONi mudelitel uus esmaklassiline kabiin.
 
TRIONi moto „Fits your farm“ peegeldab täpselt võimalike konfiguratsioonide laia spektrit, mis ulatub kõrgtehnoloogilise teraviljakombainini, ja paljusid erinevaid rakendusvõimalusi.

 

Täidab kõige rangemad jõudlusnõuded
Esmane eraldamine toimub kõigis TRIONi mudelites APS-peksuagregaadiga, millel on kiirendustrummel (läbimõõt 450 mm) ning suur peksutrummel (läbimõõt 600 mm), mis hoolitsevad pideva ja kiire materjalivoo eest ning lubavad teha pikki tööpäevi. Selles algetapis pekstakse saagimaterjalist õrnalt välja umbes 90% teradest. Kõigi kolme trumli kiirust saab kabiinist CEBISe kaudu sünkroonselt kohandada. CEBISt kasutatakse ka eelkorvi ja peksukorvi paralleelseks ning sünkroonseks reguleerimiseks. Hüdrauliline ülekoormuskaitse laseb sõita jõudluspiiril, väldib ummistusi ja kaitseb seejuures kahjustuste eest, mille võiksid tekitada võõrkehad.

Vajaduse korral saab MULTICROPi eelkorvi kolme segmenti, mis on loodud erinevate peksuviljade ja peksuolude jaoks, hõlpsalt kivitasku kaudu vahetada. Põhikorvi on võimalik vajadust mööda varustada erinevate korvi segmentidega, seejuures on lisavarustuse korral üks korvi segment kavandatud hõlpsalt vahetatava üksusena.

TRION 500 ja 600 puhul tegelevad järelsepareerimisega viis või kuus põhupuisturit, mille eraldusala on 7,48 või 6,25 m2. Nende mudelite standardvarustuses on MULTIFINGER SEPARATION SYSTEM (MSS), mis kohendab põhumassi ühtlaselt, suurendades seeläbi oluliselt eraldusvõimet, eriti kui tegemist on põhu suure niiskustaseme või isekülvanud taimedega. Mudelite TRION 720 ja 730 puhul tegeleb järelsepareerimisega üks rootor. Seevastu selle mudelirühma lipulaev TRION 750 kasutab järelsepareerimiseks kaht rootorit. Kõigil TRIONi mudelitel, millel on APS HYBRID ja ROTO PLUS, saab rootorite pöörlemiskiirust kabiinist astmevabalt ning APS-peksuagregaadi pöörlemiskiirusest sõltumatult muuta. Hüdrauliline rootoriklapi reguleerimine (TRION 720 ja 730: soovi korral manuaalne) võimaldab sulgeda kuni neli rootori segmenti, vähendades seeläbi sõelakasti koormust kuiva põhuga töötamisel.

Puhastuslahendus JET STREAM, millel on kalde 3D- ja 4D-tasakaalustus
Selleks et toime tulla suure läbilaskemahuga, on kõigil TRIONi mudelitel ülitõhus JET STREAMi puhastussüsteem, kuhu kuuluvad turbiinventilaator, hüdrauliline ventilaatori variaator ja topeltventilatsiooniga esimene aste, mis tagab eelpuhastuse. Ülemise ja alumise sõela kogupindala on TRION 500 ja 700 puhul 5,1 m2 ning TRION 600 puhul 5,8 m2. Tänu aktiivse põikjuhtimisega 3D-puhastusele toimub puhastus täisjõudlusel kuni 20% külgkalde korral. Üles- ja allamäge sõidul toimuva viljapeksu ajal reguleerib AUTO SLOPE ventilaatori kiirust automaatselt. TRION 700 puhul tagab lisavarustusse kuuluv 4D-puhastus ühtlase jõudluse ka nõlval töötades.

Vajaduspõhised CEMOSe abisüsteemid
Kõiki TRIONi mudeleid saab vajadust mööda varustada mitmesuguste CEMOS AUTOMATICu ja CEMOS DIALOGi automaatsüsteemide ning juhi abistamise süsteemidega, mis suurendavad jõudlust, optimeerivad efektiivsust ja viljapeksu kvaliteeti ning vähendavad seejuures masinajuhi töökoormust. 
 • AUTO CROP FLOW tuvastab esmasel ja järelsepareerimisel ning mootoril tippkoormuse ning vajaduse korral tõkestab peksuagregaati liikuvat materjalivoogu.
 • CRUISE PILOT reguleerib automaatselt sõidukiirust, rakendades kolmest alljärgnevast režiimist üht eelvalitud varianti:
  - kiirushoidiku režiim tagab püsiva sõidukiiruse;
  - konstantse läbilaskevõime režiim hoiab kõigi masina sõlmede koormust muutumatuna isegi kardinaalselt vahelduvates koristusoludes ning režiim, mis tagab maksimaalse läbilaskevõime koos kaokontrolliga, võimaldab peksta vilja pidevalt masina jõudluspiiril.
 • AUTO SLOPE sobitab turbiinventilaatori pöörlemiskiirust nõlval TRIONi pikikalde alusel, tänu millele püsib puhastusjõudlus stabiilne.
 • CEMOS AUTO CLEANING reguleerib ventilaatori pöörlemiskiirust ning ülemise ja alumise sõela avasid automaatselt, lähtudes vahelduvatest viljapeksu oludest.
 • CEMOS AUTO THRESHING kohandab peksukorvi kaugust ja APS-peksuagregaadi pöörlemiskiirust automaatselt viljapeksu olude järgi.
 • CEMOS AUTO SEPARATIONi funktsioon reguleerib APS HYBRIDiga TRIONi puhul automaatselt rootori pöörlemiskiirust ja rootoriklappide asendit vahelduvate koristusolude järgi

12 000 l terapunker, mille väljalaadimiskiirus on 130 l/s
Suur läbilaskevõime nõuab väljalaadimisel sama suurt jõudlust – ja ka vastava mahuga terapunkrit. Olenevalt mudelist ja konstruktsioonist on terapunkri maht 8000, 9000, 10 500, 11 000 või 12 000 l.
Väljalaadimiskiirus jääb vahemikku 90 kuni 130 l/s. Tänu väljalaadimistoru suurele, 105-kraadisele pöördenurgale on tila juhile väljalaadimisel väga hästi näha.

Lisavarustusena saada olev PROFI CAM pakub otsest lainurkvaadet haagisesse või transpordivahendisse, võimaldades välja laadida veelgi suurema kavakindluse ja täpsusega.
Lisavarustusse kuuluv pööratav tila, mida saab reguleerida CMOTIONi mitmefunktsioonilise hoovaga, aitab väga täpselt välja laadida ka sõidu ajal.

 

Tugev põhuhekseldi
Kui põhk jäetakse põllule, siis teevad saada olevad põhuhekseldid ja -laoturid suurepärast tööd. Alternatiivina standardvarustusse kuuluvale STANDARD CUTile, millel on kitsa peksukanaliga mudelite TRION 400 ja 700 puhul 52 nuga ning laia peksukanaliga TRION 600 puhul 64 nuga, saab TRIONi mudeleid varustada SPECIAL CUTi põhuhekseldiga, millel on vastavalt 72 või 88 nuga. Laotamise laiust ja suunda saab reguleerida käsitsi või lisavarustuse korral elektriliselt CEBISe kaudu. 
Suure töölaiuse jaoks saada olev radiaallaotur laotab põhu ja aganad usaldusväärselt ning ühtlaselt kogu töölaiuse ulatuses. Nii standardse laoturi kui ka radiaallaoturi jaoks on saadaval automaatne tühjendussuuna reguleerimine, mis korrigeerib määratud tundlikkustasemest lähtudes väljastussuunda külgtuule ja kalde korral automaatselt ning tagab sellega ühtlase laotuse.

Uus mootor ja tuntud tõhusus
Kõigil TRIONi masinatel on uusima põlvkonna Cumminsi kuuesilindriline mootor: nii TRION 500 kui ka TRION 640 mudelitel on mootoriks Cummins B6.7, mis vastab Stage V-le ja mille töömaht on 6,7 l; TRION 650, 660 ja 700 mudelitel on mootoriks Cummins L9, mis vastab samuti Stage V-le ja mille töömaht on 8,9 l. Nende jõuseadmete nimipöörlemiskiirus on vaid 1900 p/min, maanteesõit toimub vaiksel ja kütusesäästlikul pöörlemiskiirusel 1650 p/min. Seejuures on kõigil mootoritel automaatne võimsuse reguleerimise süsteem DYNAMIC POWER. Kui mootori täisvõimsust ei ole tarvis (näiteks põhu vaalutamisel), siis kahandab mootori juhtseade väljundvõimsuse ja seega ka sissepritsitava diislikütuse koguse vajalikule tasemele. Ainuüksi juba see nutikas juhtimissüsteem vähendab kütusekulu kuni 10%. Kui lisada veel mootori väike pöörlemiskiirus, siis täidavad TRIONi mudelid kõik CLAASi teraviljakombaini tõhususele esitatavad ootused.
Mudelite TRION 500 ja 600 diislikütuse paagi maht on vastavalt 600 ja 800 l, TRION 700 puhul saab aga valida 800 või 1000 l kütusepaagi vahel. Seejuures on heitgaasipuhastuseks vajaliku AdBlue paagi maht 80 või 100 l.

Kuus MONTANA ja TERRA TRACi versiooni
Nende mudelite valik, millel on MONTANA külgkalde tasakaalustus ja TERRA TRACi roomikud, on TRIONi puhul suurem kui kunagi varem. TRION MONTANA masinate šassii tasakaalustab kuni 18% külgkallet ja kuni 6% pikikallet. Lisaks on TRION MONTANA masinatel POWER TRACi nelikvedu, puhastust reguleeriv AUTO SLOPE ja lisavarustusse kuuluv elektriliselt lülitatav esirataste diferentsiaalilukk. Iga šassiilahenduse puhul on kummagi käigu jaoks kaks sõiduastet.
Uue TRIONi sarja kuue mudeli jaoks on saadaval kolme laiusega – 635 kuni 890 mm – TERRA TRACi roomikud, nende seas ka viie puisturiga TRION 530 TERRA TRAC. Neist viimasel (nagu ka TRION 700 TERRA TRACil) on välislaius kitsa roomiku puhul alla 3,29 m ja 735 mm roomiku puhul 3,49 m. TRION 600 TERRA TRACi mudelite välislaius on 635 mm roomiku puhul 3,49 m. Kõik TERRA TRACi mudelid, nagu ka ratasmasinad, on võimelised sõitma maanteel kiirusega kuni 30 km/h.

 

Lai valik esiseadmeid tehasest
TRIONi mudeleid saab kasutada koos paljude CLAASi esiseadmetega. Peale fikseeritud lauaga CERIO tiguheedrite on valikus VARIO heedrid, CONVIO lintheedrid ja klapitavad heedrid. Eriti just madalakasvuliste põllukultuuride (näiteks herneste või sojaubade) koristuseks on valikus sissevõtuteoga MAXFLEXi heeder ja CONVIO FLEXi lintheeder, millel mõlemal on elastne laud. Heedrivalikut täiendavad teramaisi kogurid CORIO ja CORIO CONSPEED ning päevalillede koristamiseks mõeldud SUNSPEED. Asjaomastel turgudel, näiteks Kanadas, saab tarnida ka SWATH UPi koguri. Tänu automaatsele esiseadme tuvastamisele teab TRION alati, milline esiseade on talle paigaldatud, ja kohandab selle järgi masina sätteid automaatselt.
Kaldkonveierile on võimalik valida lõikenurk, mis on kas fikseeritud, mehaaniliselt reguleeritav või juhiistmelt hüdrauliliselt reguleeritav. Samuti saab tellida söötekanalis oleva kettkonveieri alternatiivina lintkonveieri. See on esiteks sujuvam ja vaiksem, peale selle on tema kasutusiga pikem ning ta vajab vähem hooldust. Klient saab valida ka avatud ja suletud kallaku juhtrulli vahel. Esiseadme hüdrauliline suunavahetus kuulub nüüd standardvarustusse, nagu ka uus aeglase söötmise funktsioon.
 

Moodne, uusima põlvkonna kabiin
TRIONi mudelisarja teine tipplahendus on uus kabiin. See pakub rohkem pea- ja jalaruumi ning sinna kabiini saab lisavarustusena paigaldada nahkistme, mis pöörab mõlemale poole 30 kraadi, et tagada alati optimaalne isteasend. Lisavarustusse kuuluv jalatugi aitab juhil istuda erinevates lõdvestavates asendites. Suurem esiklaas, suuremad külgaknad ja kitsamad A-piilarid võimaldavad juhil esiseadet ning ümbrust väga hästi näha. 12-tolline CEBISe terminal, millel on peeneralduslik ja suure kontrastsusega HD-kuvar, on erakordselt hästi jälgitav mis tahes valgusoludes ning pakub kolme eraldi reguleeritavat põhikuva ala. CEMOS DIALOG ja CEMOS AUTOMATIC on nüüd integreeritud CEBISesse. Terminali saab juhtida puutekuvari ja pöördsurunupu abil. Kõigile peksuagregaadi ja puhastuse sätetele saab ligi ka otsepääsunuppudega, mis asuvad juhtimiskäetoe parempoolsel alal. 
CEBISe terminali ja käetuge on võimalik reguleerida üksteisest sõltumatult, et kohandada need juhi ergonoomiliste vajaduste järgi. Ja CMOTION, mis on saadaval standardvarustusse kuuluva sõiduhoova alternatiivina, lubab juhil põhifunktsioone alati käepäraselt ja kiiresti rakendada ning kuni seitset eraldi sätet salvestada.
30 l jahutuskast, lisavarustusse kuuluv 360-kraadine LED valgustuspakett ja 360-kraadine esiklaasipuhasti muudavad selle valiku täiuslikuks, täites kõik kliendi soovid.

Neli roolimissüsteemi ja uus CEMIS 1200
Kliendil on valida nelja automaatroolimissüsteemi vahel. LASER PILOT kasutab roolimisel lähtepunktina taimestiku vasakut serva. FIELD SCANNER paigaldatakse kabiini katusele ning see lahendus roolib TRIONit olemasoleva taimestiku serva (võimalik nii vasakult kui ka paremalt) ja sõiduradade optilise skaneerimise alusel. Teramaisi koristuse ajal roolitakse TRIONit CORIO ja CORIO CONSPEEDi kogurite AUTO PILOTiga. 
Neljas võimalus on satelliidipõhise navigeerimisega GPS PILOT. Selle tarbeks on saadaval uus 12-tollise kuvariga terminal CEMIS 1200. See pakub 2D- ja 3D-vaateid, veebis toimuvat tööhaldust ja dokumenteerimist koos andmete ekspordiga, mis käib TELEMATICSi või USB-pulga abil, ning reaalajas toimuvat saagikuse kaardistamist ja kuvamist.

Täielikult saadaval alates 2022. aasta koristushooajast
Kõik TRIONi mudelid on nüüdsest Euroopa turgude CLAASi tootekonfiguraatoris olemas ja neid saab tellida 2022. aasta koristushooajaks. Põhja-Ameerikas ja Venemaal kavatsetakse see mudelivalik turule tuua 2023. aasta koristushooajaks. Venemaa jaoks toodetakse ja müüakse ennast tõestanud TUCANO 300, 400 ja 500 sarju täies mahus kuni TRIONi kasutuselevõtuni.